Articles (Dutch)

Jansen, C., & Jong, J. de (2023). Bijdrage NACV aan de internetconsultatie over het wetsvoorstel Internationalisering in balans

Jansen, C. (2023). Een NSB-verhaal als inspiratiebron voor de baanbrekende Reynaert-analyse van Gerard Arendt. Neerlandistiek.nl, 18-8-2023.

Jansen, C. (2022). Lessen van de hedendaagse en de klassieke communicatiekunde. Tijdschrift voor Klachtrecht, 2022 (1), 10-15.

Jansen, C. (2022). Van kwaad tot erger: Nationaalsocialistische ideologie in het vervolgverhaal van Van Genechten over Reynaert, Boudewijn en Jodocus. Tiecelijn, 35, 92-140. Voor het hele nummer, klik hier.

Jansen, C., De Wachter, L., Van Dun, P., & Frik, T. (2022). Taalcompetentie in het Nederlands van Nederlandstalige studenten in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Taalunie.

Vanhooren, S., & Wulftange, L., in nauwe samenwerking met de werkgroep ‘Taalcompetentie in het hoger onderwijs’ (P. Bonne, L. De Wachter, K. Hunfeld, C. Jansen, Ö. Karaca, & J. van Kruiningen). (2022). Taalcompetent in het hoger onderwijs: Kader voor een taalcompetentieversterkend aanbod aan hogescholen en universiteiten. Taalunie. Voor dit advies aan de Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Jansen, C. (2021). Communicatie bij klachtbehandeling: Wat kunnen we nu nog leren van de klassieke retorica? Lezing voor de Vereniging voor Klachtrecht, 18 november 2021

Jansen, C. (2021). Ode aan Alex Brenninkmeijer. Uitgesproken tijdens het Festival van het Bestuur, 11 februari 2021.

Jansen, C. (2021). Uitdrukkingsvaardigheid van beginnende studenten en afstudeerders schiet tekort. Wat doet de minister? De Nieuwe Meso: Vakblad over onderwijs en meesterschap. E-magazine, februari 2021.

Jansen, C. (2020). Taal en toegankelijkheid: Over de consequenties van een nieuwe wet voor Nederlands in het hoger onderwijs. Internationale Neerlandistiek, 58(1), 1-4.

Jansen, C. (2019). Dit is een begin, maar er moet veel meer gebeuren: Discussiebijdrage. In C. Terlouw, C. Kuiper, & E. van der Pool (Red.), Taal en communicatieve competentie in het hbo-onderwijs: Themanummer Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 37(2/3), 121-130.

Jansen, C., Graaf, A. de, Hustinx, L., Ooms, J., Schreinemakers, M., & Zwiers, L. (2019). Beïnvloedt een meer of minder sympathieke protagonist de transportatie van de lezer? Twee nieuwe replicatiestudies. In K. van Krieken & J. Sanders (Red.), Narratieve Communicatie in Context: Themanummer Tijdschrift voor Taalbeheersing, 41(3), 515-546.

Ooms, J., Hoeks, J., & Jansen, C. (2019). De rol van gelijkenis bij narratieven. In Jansen, C. (Red.), VIOT 2018: Duurzame Taalbeheersing / Tijdschrift voor Taalbeheersing 41(1) (pp. 229-242). Amsterdam: AUP.

Wijk, H. van, & Jansen, C. (2019). Effecten van anti-rookboodschappen bij jongeren: Een conceptueel replicatieonderzoek. In Jansen, C. (Red.), VIOT 2018: Duurzame Taalbeheersing / Tijdschrift voor Taalbeheersing 41(1) (pp. 315-328). Amsterdam: AUP.

Jansen, C. (2018). Taalbeheersingsonderzoek in de komende jaren. Inleiding Perspectiefnummer Tijdschrift voor Taalbeheersing, 40(2), 167-179.

Jansen, C. (2018). Taalbeheersingsonderzoek in de komende jaren: Een reactie op de reacties van collega’s en een nieuw voorstel. Afsluitende bijdrage Perspectiefnummer Tijdschrift voor Taalbeheersing, 40(2), 257-265.

Jansen, C. (2018). Vanavond om kwart over zes ben ik vrij. Ontwikkelingen in de Taalbeheersing/Communicatiekunde. Afscheidscollege Rijksuniversiteit Groningen.

Holleman, B., Jansen, C., en Sanders, T. (red.). (2017). Begrijpelijke taal en effectieve communicatie II. Themanummer Tijdschrift voor Taalbeheersing, 39(2). Met een inleiding van Holleman, B., Jansen, C., en Sanders, T. (p. 121-126).

Jansen, C., Nederhoff, S., en Ooms, J. (2017). Meegesleept in de wereld van het verhaal? Twee replicaties van een onderzoek naar de rol van de protagonist. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 39(1), 81-114.

Jansen, C. (2016). Taalbeheersing als nieuwe retorica: Op weg naar een herwaardering. Vaktaal, 21(1/2), 9.

Koops van ’t Jagt, R., Winter, A.F. de & Jansen, C.J.M. (2016). Fotostrips in plaats van folders: Ondersteuning van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde,  Augustus 2016 (2016;160:D294).

Jansen, C. (2016). Taal- en communicatieonderwijs in beweging. Internationale Neerlandistiek, 54(2), 137-146.

Donné, L., Jansen, C., Huijbers, P. & Hoeks, J. (2016). ‘Mijn kinderen luisteren toch niet’: Een verkennend onderzoek omtrent praten over gezondheidsthema’s. In Van De Mieroop, D., Buysse, L., Coesemans, R., & Gillaerts, P. (Eds.). De macht van de taal: Taalbeheersingsonderzoek in Nederland en België, hst. 1, p. 11-25.  Leuven: Acco. 

Kruiningen, J. van, Glopper, K. de, Jansen, C., en Kramer, F. (2016). Hoofdschudden over spelfouten of werken aan academische geletterdheid? Neerlandistiek: Online tijdschrift voor taal- en letterkundig onderzoek, 16 september 2016.

Ooms, J., Hoeks, J. & Jansen, C. (2016). Fear appeals in narratieven. In Van De Mieroop, D., Buysse, L., Coesemans, R., & Gillaerts, P. (Eds.). De macht van de taal: Taalbeheersingsonderzoek in Nederland en België, hst. 11, p. 161-175.  Leuven: Acco.

Glopper, C. de, Kruiningen, J. van & Jansen, C. (red.). (2015). Academische geletterdheid van studenten in het hoger onderwijs. Themanummer Tijdschrift voor Taalbeheersing, 37(2). Met een inleiding van C. de Glopper, J. van Kruiningen & C. Jansen (p. 117-125).

Jansen, C. (2015). Drie soorten boodschappen in de gezondheidscommunicatie; Wat weten we over determinanten van succes of falen? Internationale Neerlandistiek, 53(2), 89-111.

Duizer, E., Koops van ’t Jagt, R. & Jansen, C. (2014). Zoete verleiding: Een onderzoek naar de effecten van een fotoverhaal over diabetes bij laaggeletterden. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 36(3), 293-330.

Jansen, C. (2014). ‘Afrikaans is nie so maklik nie’. Enkele misverstanden over het Afrikaans. Onze Taal, 83(9), 251.

Jansen, C. (2013). Een zoete verleiding. De fotoroman in de gezondheidscommunicatie. Tekstblad, 19(5/6), 6-11.

Spooren, W. & Jansen, C. (red.). (2013). De klas van Schellens. Themanummer Tijdschrift voor Taalbeheersing, 35(2). Met een inleiding van W. Spooren & C. Jansen (p. 103-104).

Jansen, C., Hustinx, L. & Langeveld, W. (2013). Onbekend maakt onbevreesd? De invloed van voorkennis op de effecten van angstaanjagende boodschappen. In R. Boogaart & H. Jansen (eds.), Studies  in Taalbeheersing 4, Assen: Van Gorcum,  p. 171-180.

Jansen, C. & Boersma, N. (2013). Meten is weten? Over de waarde van de leesbaarheidsvoorspellingen van drie geautomatiseerde Nederlandse meetinstrumenten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 35(1), p. 47-62.

Jansen, C. (2013). De nieuwste kleren van de keizer. ‘Teksten op B1-niveau’ als leeg begrip. Onze Taal, 82(2), 56-57.

Jansen, C. (2011). Don’t be a fool, put a condom on your tool. Effecten van retorische figuren in HIV/AIDS voorlichtingsmateriaal in Zuid-Afrika. Internationale Neerlandistiek, 49(2), p. 103-116.

Jansen, C. & Sanders, T. (red.). (2011). Begrijpelijke taal. Themanummer Tijdschrift voor Taalbeheersing, 33(3). Met een inleiding van Sanders, T. & Jansen, C. (p. 201-207).

Jansen, C. (2010). Signalering van J. Renkema (ed.) (2009). Discourse, of course. An overview of research in discourse studies. Amsterdam / Philadelphia: Benjamins. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 32 (2) (digitale editie). Klik voor de tekst (laatste onderdeel van de rubriek Signaleringen).

Neijt, A., Schreuder, R. & Jansen, C. (2010). Van boekenbonnen en feeëverhale. De tussenklank e(n) in Nederlandse en Afrikaanse samenstellingen: vorm of betekenis? Nederlandse Taalkunde, 15 (2), p. 123-145.

Jansen, C. (2009). Schrijven met de stem. Besprekingsartikel van M. Leijten, Writing and speech recognition; Observing error correction strategies of professional writers. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 31 (1), 70-74.

Jansen, C. (2009). Vertaling van de Bijbel in gewone taal onwetenschappelijk. Nederlands Dagblad (Opinieplein), 16 februari 2009.

Jansen, C. & Mulder, J. (2009). Op weg naar begrijpelijker overheidsteksten? Politiek in afwachting van resultaten nieuw onderzoek. Tekstblad, 15 (5/6), 28-33.

Jansen, C., Nistelrooij, M. van, Olislagers, K., Sambeek, M. van & Stadler, L. de (2009). Tegen zo’n leger kun je maar beter geen oorlog hoeven voeren. Effecten van het gebruik van metaforen in voorlichtingsteksten over HIV/AIDS in Zuid-Afrika. In W. Spooren, M. Onrust & J. Sanders (eds.), Studies in taalbeheersing 3. Assen: Van Gorcum, p. 175-185.

Janssen, I. & Jansen, C. (2009) Als er maar over je gepraat wordt; Effecten van raadselachtige billboards over HIV/AIDS in Zuid-Afrika. In W. Spooren, M. Onrust & J. Sanders (eds.), Studies in taalbeheersing 3, p. 187-196. Assen: Van Gorcum.

Jansen, C. & Lentz, L. (2008). Formulieren in Nederland. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 30 (3), 288-306.

Jansen, C. & Lentz, L. (2008). Hoe begrijpelijk is mijn tekst? De opkomst, neergang en terugkeer van de leesbaarheidsformules. Onze Taal, 77 (1), p. 4-7.

Jansen, C. & Sanders, T. (2008). Communiceren in begrijpelijke taal: jip-en-janneketaal helpt niet. Opiniestuk gepubliceerd op http://taalunieversum.org/ in het kader van het debat ‘Burger, Taal en Overheid’, georganiseerd door de Nederlandse Taalunie op 24 november 2008.

Onna, B. van & Jansen, C. (2008). Nederland talenland? Over de beheersing van Engels, Duits en Frans in Nederlandse organisaties. Levende Talen Tijdschrift, 9 (1), p. 18-26.

Jansen, C., Baal, J. van & Bouwmans, E. (2007). Angst in voorlichtingsteksten. Een replicatieonderzoek naar de effecten van afstemming van fear appeals over HIV/AIDS op de culturele oriëntatie van de lezers. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 29 (1). p. 1-19.

De praktijk en de wetenschap van begrijpelijke taal. (2006). Verslag van een twistgesprek met Wessel Visser (BureauTaal), gerapporteerd door Anne Dohmen, Tekst[blad], 12 (4), p. 51-54.

Hertgers, S. & Jansen, C. (2006). ‘Wel vet, niet cool!’ De rol van consequentiebetrokkenheid bij de verwerking en het resultaat van fear appeal boodschappen in de obesitasvoorlichting. In B. Hendriks, H. Hoeken & P.J. Schellens (eds.), Studies in Taalbeheersing 2, p. 85-97. Assen: Van Gorcum.

Jansen, C. (2006). BureauTaal: Het echte verhaal. Onze Taal, 75 (10), p. 284-286 (na een reactie gevolgd door een naschrift in Onze Taal, 75 (12), p. 340).

Onna, B. van & Jansen, C. (2006). ‘Nederland talenland? Over de beheersing van Engels, Duits, Frans en Nederlands in Nederlandse organisaties.’ In: B. Hendriks, H. Hoeken & P.J. Schellens (eds), Studies in Taalbeheersing 2. Assen: Van Gorcum, p. 237-249.

Onna, B. van & Jansen, C. (2006). Nederland talenland? Over de beheersing van Engels, Duits, Frans en Nederlands in Nederlandse organisaties. Interne publicatie.

Pair, R. le, Jansen, C., Korzilius, H., Gerdingen, J. van, Graaf, S. de & Visser, R.  (2006). ‘Information Mapping: Effecten van tekstkenmerken en lezerskenmerken op prestaties en waardering’. In: B. Hendriks, H. Hoeken & P.J. Schellens (eds.), Studies in Taalbeheersing, 2. Assen: Van Gorcum, p. 250-262.

Jansen, C. (2005). Brochures begrijpelijker maken of vertalen: een vals dilemma. Comma. Magazine voor overheidscommunicatie, 17 (10), p. 210.

Jansen, C. (2005). Kwaliteit overheidscommunicatie meetbaar gemaakt? Pretenties van BureauTaal tegen het licht gehouden. Tekst[blad], 11 (4), p. 9-11.

Jansen, C. (2005). Review of: R. Klaassen (2004). Voorlichtingskundig ontwerpen. De totstandkoming van Postbus 51-campagnes. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26, p. 257-260.

Jansen, C. (2005). Vertaalbeleid overheidsbrochures chaotisch. Comma. Magazine voor overheidscommunicatie, 17 (6), p. 16-17.

Jansen, C., Berg, M. van de, Buurman, C. & Smits, M. (2005). Toevoegen van angstaanjagende foto’s op tabaksverpakkingen: wat voor effecten zijn er te verwachten? Tijdschrift voor communicatiewetenschap 33 (4), p. 303-316.

Jansen, C. (2004). Announcement of: Carstens, W.A.M (2003). Norme vir Afrikaans, en Carstens, W.A.M. (1997), Afrikaanse tekslinguistiek. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26, p. 255-257.

Jansen, C. (2004). De Nederlandse wat?? In: Taalschrift, digitale uitgave van de Nederlandse Taalunie.

Jansen, C. & Hartmans, D. (2004). Help! Waar vind ik een oplossing voor dit softwareprobleem? Over voorkeuren van computergebruikers voor diverse vormen van gebruikersondersteuning. Tekst[blad], 10 (2), p. 42-46.

Arts, A., Maes, A., Noordman, L. & Jansen, C. (2003). De rol van overspecificatie in instructieve teksten. In: L. van Waes et al. (red.) Studies in taalbeheersing 1, p. 20-32.Assen: Van Gorcum.

Arts, A., Maes, A., Noordman, L., & Jansen, C. (2003). Het effect van de fysieke omgeving op de vorm van anaforen in instructies. Gramma/TTT, 9, p. 71-82.

‘Be wise – condomise’? AIDS-voorlichting in Zuid-Afrika stuit op diepgewortelde cultuurverschillen. (2003). Interview van Judith Mulder met Carel Jansen, Tekst[blad], 9 (2), p. 4-8.

Jansen, C. (2003). Review of: L. van Gemert-Pijnen (2003). Het totstandkomen en functioneren van infectiepreventieprotocollen. Een onderzoek naar communicatie gestuurd door wet- en regelgeving. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 25, p. 289-294.

Jansen, C. (2003). Review of: M. Gellevij (2002). Visuals in instruction. Functions of screen captures in software manuals. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 25, p. 102-105.

Onna, B. van & Jansen, C. (2003). Taalvaardigheden in sollicitatieoproepen. Levende Talen Tijdschrift, 4 (4), p. 18-27.

Jansen, C., Korzilius, H., Pair, R. le & Roest, M. (2002). Een Information Mapping®-tekst getest; Worden de sterallures waargemaakt? Tijdschrift voor Taalbeheersing, 24, p. 1-13.

Jansen, C. & Steehouder, M. (2002). Formulieren als bron van taalverkeersproblemen. In F. van Eemeren, P. van den Hoven, C. Jansen & P.J. Schellens (red.), Tussenstand; 25 jaar Tijdschrift voor Taalbeheersing. Assen: Van Gorcum, p. 97-112. [Eerder verschenen in: Tijdschrift voor Taalbeheersing, 13 (1991), p. 30-45]

Onna, B. van & Jansen, C. (2002). Talen in Nederlandse organisaties. Een enquête. In: C. van den Brandt & M. van Mulken (red.), Bedrijfscommunicatie II. Een bundel voor Dick Springorum bij gelegenheid van zijn afscheid, p. 175-187.  Nijmegen: Nijmegen University Press.

Houtkoop-Steenstra, H. & Jansen, C. (2001). Mondelinge interactie: Meeting point voor sociologen, taalwetenschappers en psychologen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 23, p. 175-176.

Jansen, C. (2001). Announcement of: R. Neutelings et al. (red.) (2000). Over de grenzen van de taalbeheersing. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 23, p. 163-164.

Jansen, C. & Balijon, S. (2001). Hoe worden handleidingen gebruikt en gewaardeerd? Tijdschrift voor Taalbeheersing, 23, p. 132-144.

Maes, A. & Jansen, C. (2001). Letteren, tekstontwerp en digitalisering. Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 8 (2), p. 213-235.

Arts, A., Maes, A., Noordman, L. & Jansen, C. (2000). Overgespecificeerde referentiële uitdrukkingen in instructies. In R. Neutelings, N. Ummelen & A. Maes (red.), Over de grenzen van de taalbeheersing. Bijdragen over taal, tekst en communicatie gepresenteerd op het VIOT-congres van december 1999 aan de Technische Universiteit Delft, p. 95-105.

Horen, F. van, Jansen, C., Noordman, L. & Maes, A. (2000). Ouderen en handleidingen: welke informatie kan gemist worden? In: R. Neutelings, N. Ummelen & A. Maes (red.), Over de grenzen van de taalbeheersing. Bijdragen over taal, tekst en communicatie gepresenteerd op het VIOT-congres van december 1999 aan de Technische Universiteit Delft, p. 217-228.

Jansen, C. (2000). Van klinkende munten en getapte flappen. Verborgen voorkeuren in een nieuw muntsysteem. Tekst[blad], 6 (3), p. 10-14.

Jansen, C. (2000). Zo werkt dat. Het ontwerp van instructieve teksten. Verkorte versie oratie KU Nijmegen 22-10-1999. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 22, p. 150-159.

Janssen, D., Jansen, C. & Jansen, F. (2000). Professionele communicatie. In: A. Braet (red.), Taalbeheersing als communicatiewetenschap. Een overzicht van theorievorming, onderzoek en toepassingen. Bussum: Coutinho, p. 210-229.

Jansen, C. (1999). Review of: M. de Jong (1998). Reader feedback in text design. Validity of the plus-minus method for the pretesting of public information brochures. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 21, p. 157-161.

Jansen, C. & Mulder, J. (1998). Blokletters of schuinschrift op formulieren? Zin en onzin van handschriftinstructies. In: M. Steehouder, C. Jansen & E. Woudstra (red.). Van taaladvies tot tekstontwerp. Opstellen aangeboden aan Jan van der Staak bij zijn afscheid van de vakgroep Toegepaste Taalkunde van de Universiteit Twente. Enschede: Universiteit Twente, p. 61-68.

Jansen, C. (1996). Digi-taal: schrijfadviezen op de computer. In: T. Sanders & P. Smulders (red.). Schrijfwijsheden. Visies op taal en taaladvies. Den Haag: SDU, p. 83-90.

Jansen, C. (1996). Review of: A.W. Lazonder (1994). Minimalist computer documentation. A study on constructive and corrective skills development. 18, p. 167-173. Bussum: Coutinho, p. 210-229.

Jansen, C. (1996). Techniek en maatschappij aan de TU Eindhoven. In: W.A. van Niekerk et al. (red.), Multi- en interdisciplinair onderzoek. Verslag van een workshop gehouden op 31 mei 1996 te Wassenaar, georganiseerd door de Commissie van Overleg Sectorraden. Den Haag: COS, p. 73-77.

Jansen, C. & Lentz, L. (1995). Een bezoek aan het jaarlijkse congres van de Society for Technical Communication. Tekst[blad], 1, blz. 38-41.

Jansen, C. & Pollmann, M. (1995). Ronde getallen. Panama-Post: Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het rekenonderwijs, 14, p. 31-35.

Pollmann, T. & Jansen, C. (1995). Hoe precies zijn onze schattingsregels? Onze taal, 62, p. 34-36.

Waes, L. van, Jansen, C. & Steehouder, M. (1995). Schrijfhulp per computer: de Taaladviesdatabank. Tekst[blad], 1 (1), p. 14-24.

Steehouder, M., Geest, Th. van der, Jansen, C. & Waes, L. van (1994). Automatische tekstcontrole: waardevolle hulp voor schrijvers? Communicatief, 7 (3), p. 2-8.

Jansen, C. (1993). Miscommunicatie tussen overheid en burger. In: K. van Rees & L. Verhoeven (red.), De geletterde samenleving. Delft, p. 59-78.

Jansen, C. & Loo, M. van der (1993). ALEXIS: Ervaringen met software voor schrijfdocenten. Tijdschrift voor taalbeheersing, 15, p. 82-92.

Steehouder, M. & Jansen, C. (1993). Computerhandleidingen. Voorrang aan de gebruiker. Van Dale Taalbrief, 2 (4), p. 4.

Bergen, P. Scheifes, J. & Jansen, C. (1992). Beeldschermformulieren of papieren formulieren? Een onderzoek naar het verschil in invulgedrag. Communicatief, 5 (3), p. 2-6.

Jong, M.L. de & Jansen, C. (1992). Videotex gebruikersinterfaces. Intuitie speelt belangrijke rol bij het ontwerp. Communicatief, 5 (5), p. 14-18.

Jansen, C. (1992). Formulieren: moet het echt zo ingewikkeld? Van Dale Taalbrief 5, p. 4.

Jansen, C., Klatter, S. & Vet, D. de (1991). Formulierenonderzoek bij de Informatiseringsbank. Communicatief, 4 (3), p. 189-204.

Jansen, C. & Steehouder, M. (1991). Formulieren als bron van taalverkeersproblemen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 13 (1), p. 30-45.

Jansen, C. (1990). Papier of beeldscherm. Hoe gaan formulierinvullers te werk? In: I. Broersma, R. ’t Hart & A. Verschoor (red.), Informatielogistiek. Formulieren in bedrijf. Voordrachten gehouden tijdens een symposium aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam op 22 mei 1990. Den Haag: SDU, p. 53-63.

Jansen, C. & Janssen, D. (1990). Taakgerichte schrijfadviezen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 12, p. 244-254.

Jansen, C. & Steehouder, M. (1989). Overheidsformulieren aangepakt. Resultaten van een onderzoek naar verbeteringsmogelijkheden. Communicatief, 2, p. 152-162.

Jansen, C., Steehouder, M. & Mulder, J. (1989). Formulierenredactie. Verkorte versie van de Formulierenwijzer. Publicatie in opdracht van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

Steehouder, M. & Jansen, C. (1989). Raadpleeg eerst de toelichting. Maar hoe krijg je de invuller zo ver? Communicatief, 2, p. 130-139.

Jansen, C. (1988). Review of: G. Verhoeven (1987). Kleintje Wolters’ Spelling. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 10, p. 78-80.

Jansen, C. (1988). Kwaliteitscontrole bij enkele overheidsformulieren. In: F.H. van Eemeren & R. Grootendorst (red.). Taalbeheersing in ontwikkeling. Lezingen van het VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 16, 17 en 18 december 1987 aan de Universiteit van Amsterdam. Dordrecht: Foris, p. 255-264.

Spijker, H. van, Jansen, C. & Pol, L. van de (1988). Voorlichting per computer: een praktijkverslag. Communicatief, 1, p. 89-97.

Geest, T. van der, Jansen, C. & Looijmans, P. (1987). Schrijven en computers: de stand van zaken. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 9, p. 113-133.

Jansen, C. (1987). Lezersproblemen bij instructieve voorlichting. In: W.K.B. Koning (red.). Taalbeheersing in theorie en praktijk. Lezingen van het VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 28, 29 en 30 augustus aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. Dordrecht: Foris, p. 504-512.

Jansen, C. (1987). Over de grenzen van een betamelijke recensie. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 9, p. 207-209.

Jansen, C. (1987). Pretesten van formulieren. Een onderschatte fase in het ontwerpproces. In: C. Jansen & M. Steehouder (red.), Formulieren als communicatiemiddel. Symposium gehouden aan de Universiteit Twente op 27 maart 1987. Enschede: Universiteit Twente, p. 43-54.

Steehouder, M. & Jansen, C. (1987). Hulp aan schrijvers van instructieve voorlichtingsteksen. Spektator, 16, p. 327-339.

Jansen, C. (1986). Review of: G. Verhoeven (1985). De strategieën van de speller. Een analyse van het spellingvraagstuk. Diss. Utrecht. De Nieuwe Taalgids, 79, p. 551-556.

Jansen, C. & Steehouder, M. (1986). Van regeling naar voorlichtingstekst. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 8, p. 127-147.

Jansen, C. (1985). Review of: P.J. van den Hoven (1984). Het formuleren van een formele kritiek op een betogende tekst. Een uitgewerkt voorbeeld van een procedureconstructie. Diss. Utrecht. De Nieuwe Taalgids, 78, p. 544-549.

Jansen, C. & Paus, H. (1985). Vrijheid blijheid? Hoe betrouwbaar is de beoordeling van het onderdeel tekstopgave in het P.A.-examen? Interne publicatie P.A. Hoogveld (Hengelo).

Steehouder, M. & C. Jansen (1984). Formulieren invullen? Mij niet gezien. / Daar draai ik mijn hand niet voor om. Interne publicatie Vakgroep Toegepaste Taalkunde, Enschede: TH Twente.

Steehouder, M. & C. Jansen (1984). Technologisch taalbeheersingsonderzoek. Gramma, 8, p. 1-22.

Jansen, C. (1984). Wort er steeds meer fout gesgrefen? Lezing gehouden op de open dag van de TH Twente,  22 september 1984. Interne publicatie Vakgroep Toegepaste Taalkunde, Enschede: TH Twente.

Steehouder, M. & C. Jansen (1983). Problemen bij het gebruik van overheidsfolders: een eerste inventarisatie met behulp van hardopdenkprotocollen. Toegepaste taalwetenschap in artikelen, 16A, p. 83-113.

Steehouder, M. & C. Jansen (1982). De effectiviteit van voorlichtingsteksten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 4, p. 293-313.

Werkgroep Begrijpelijkheidsonderzoek van de Stichting Onderzoek Massacommunicatie (1982). Leesbaarheidsformules. Tijdschrift voor Massacommunicatie, 10, p. 115-123. [De werkgroep bestond uit: H. de Bock, G. Debeuckeleare, L. Deggeler, P. van Hauwermeiren, C. Jansen, W. van der Noort, L. Prick, J. Renkema (vz.), T. Rennen en C. van Woerkum] 

Jansen, C. & Steehouder, M. (1981). Een taalverkeersprobleem: de voorlichting over Individuele Huursubsidie. In: M. Steehouder, M. & C. Jansen (red.), Taalbeheersing 1981. Lezingen op het VIOT-taalbeheersingscongres op 8, 9 en 10 september 1981 aan de Technische Hogeschool Twente. Enschede: VIOT, p. 7-19.

Jansen, C. (1981). De beoordeling van gericht schrijven-produkten. Interne publicatie Vakgroep Toegepaste Taalkunde, Enschede: TH Twente.

Jansen, C. (1981). Een beoordelingsvoorstel beoordeeld. Levende Talen, p. 1004-1007.

Jansen, C. & Woudstra, E. (1981). Tien jaar discussie over taalbeheersing. De Nieuwe Taalgids, 74, p. 409-419.

Steehouder, M. & Jansen, C. (1981). Problemen rond overheidspublikaties. Onze Taal, 50 (12), p. 136-137.

Jansen, C. (1980). Oordelen over teksten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 2 (4), p. 323-343.

Jansen, C. & Woudstra, E.T. (1979). Theorie en praktijk van het Nederlandse leesbaarheidsonderzoek. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 1 (1), p. 43-60.

Jansen, C. & Woudstra, E.T. (1978). De cloze procedure, een bruikbare maat voor schriftelijke taalvaardigheid? Tijdschrift voor Onderwijsresearch 3, p. 87-89. formaat.

Jansen, C.J.M., Woudstra, E.T & Steehouder, M.F. (1978). Toetsing van schrijfonderwijs. In: Taalbeheersing 1978. Verslagen van een symposium gehouden op 13 april 1978 aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. Enschede: VIOT in samenwerking met de vakgroep Toegepaste Taalkunde van de TH Twente.