Books

Jansen, C., Douma, A., Karreman, J., & Ravesteijn, J. (2021). Leren communiceren (8e Herz. dr.). Noordhoff. Met website, inclusief video’s en kennisclips. 

Jansen, C. (Red.) (2019). VIOT 2018: Duurzame Taalbeheersing: Lezingen van de veertiende VIOT-conferentie gehouden op 17, 18 en 19 januari 2018 aan de Rijksuniversiteit Groningen / Tijdschrift voor Taalbeheersing 41(1). Amsterdam: AUP.

Jansen, C., De Stadler, L., & Douma, A. (Eds.). (2019). Communicate as a Professional. Amsterdam: AUP.

Jansen, C. (2012). Voorkomen is beter. Op weg naar effectievere teksten in de gezondheidscommunicatie. Oratie Rijksuniversiteit Groningen.

Jansen, C., Steehouder, M. & Gijsen, M. (Red.) (2006). Professioneel communiceren: Taal- en communicatiegids. Tweede, herziene druk. Groningen/Houten: Martinus Nijhoff.

Eemeren, F. van, Hoven, P. van den, Jansen, C. & Schellens, P.J. (Red.) (2002). Tussenstand; 25 jaar Tijdschrift voor Taalbeheersing. Assen: Van Gorcum.

Westendorp, P., Jansen, C. & Punselie, R. (Eds.) (2000). Interface design and document design. Amsterdam/Atlanta: Rodopi.

Jansen, C. (1999). Zo werkt dat. Het ontwerp van instructieve teksten. Oratie KU Nijmegen 22-10-1999. Nijmegen: Nijmegen University Press. 

Steehouder, M., Jansen, C. & Woudstra, E. (Red.) (1998). Van Taaladvies tot tekstontwerp. Opstellen aangeboden aan Jan van der Staak bij zijn afscheid van de vakgroep Toegepaste Taalkunde van de Universiteit Twente. Enschede: Universiteit Twente.

Steehouder, M. & Jansen, C. (1997). Handleidingenwijzer; Gids voor het schrijven van computerhandleidingen. Den Haag: SDU.

Steehouder, M. & Jansen, C. (Eds.) (1996). Technical communication in the Netherlands. Special issue of Journal of technical writing and communication, 26(4).

Jansen, C.J.M. (1995). Rekenen met taal. Oratie Technische Universiteit Eindhoven. 

Steehouder, M., Jansen, C., Poort, P. van de & Verheijen, R. (Eds.) (1994). Quality of Technical Documentation. Utrecht Studies in Language and Communication, nr. 3. Amsterdam/Atlanta: Rodopi. 

Jansen, C. & Steehouder, M. (1989). Taalverkeersproblemen tussen overheid en burger. Den Haag: SDU. (diss.).

Jansen, C., Steehouder, M. e.a. (1989). Formulierenwijzer, Handboek voor het redigeren van formulieren. Den Haag: SDU.

Jansen, C. & Steehouder, M. (Red.) (1987). Formulieren als communicatiemiddel. Symposium gehouden aan de Universiteit Twente op 27 maart 1987. Enschede: Universiteit Twente.

Jansen, C. & Woudstra, E. (Red.) (1987). Taalbeheersing in de markt. Themanummer Tijdschrift voor Taalbeheersing, 9 (1).

Jansen, C. & Steehouder, M. (Red.) (1984). Taalbeheersing in artikelen. Leiden: Martinus Nijhoff. 

Steehouder, M. & Jansen, C. (Red.) (1981). Taalbeheersing 1981. Lezingen op het VIOT-taalbeheersingscongres op 8, 9 en 10 september 1981 aan de Technische Hogeschool Twente. Enschede: VIOT.

Westendorp, P., Jansen, C. & Punselie, R. (Eds.) (2000). Interface design and document design. Amsterdam/Atlanta: Rodopi.