Books

Jansen, C., Douma, A., Karreman, J., & Ravesteijn, J. (2021). Leren communiceren (8e Herz. dr.). Noordhoff. Met website, inclusief video’s en kennisclips. 

Jansen, C., De Stadler, L., & Douma, A. (Eds.). (2019). Communicate as a Professional. Amsterdam: AUP.

Jansen, C. (2012). Voorkomen is beter. Op weg naar effectievere teksten in de gezondheidscommunicatie. Oratie Rijksuniversiteit Groningen.

Jansen, C., Steehouder, M. & Gijsen, M. (Red.) (2006). Professioneel communiceren: Taal- en communicatiegids. Tweede, herziene druk. Groningen/Houten: Martinus Nijhoff.

Eemeren, F. van, Hoven, P. van den, Jansen, C. & Schellens, P.J. (Red.) (2002). Tussenstand; 25 jaar Tijdschrift voor Taalbeheersing. Assen: Van Gorcum.

Westendorp, P., Jansen, C. & Punselie, R. (Eds.) (2000). Interface design and document design. Amsterdam/Atlanta: Rodopi.

Jansen, C. (1999). Zo werkt dat. Het ontwerp van instructieve teksten. Oratie KU Nijmegen 22-10-1999. Nijmegen: Nijmegen University Press. 

Steehouder, M., Jansen, C. & Woudstra, E. (Red.) (1998). Van Taaladvies tot tekstontwerp. Opstellen aangeboden aan Jan van der Staak bij zijn afscheid van de vakgroep Toegepaste Taalkunde van de Universiteit Twente. Enschede: Universiteit Twente.

Steehouder, M. & Jansen, C. (1997). Handleidingenwijzer; Gids voor het schrijven van computerhandleidingen. Den Haag: SDU.

Jansen, C.J.M. (1995). Rekenen met taal. Oratie Technische Universiteit Eindhoven. 

Steehouder, M., Jansen, C., Poort, P. van de & Verheijen, R. (Eds.) (1994). Quality of Technical Documentation. Utrecht Studies in Language and Communication, nr. 3. Amsterdam/Atlanta: Rodopi. 

Jansen, C. & Steehouder, M. (1989). Taalverkeersproblemen tussen overheid en burger. Den Haag: SDU. (diss.).

Jansen, C., Steehouder, M. e.a. (1989). Formulierenwijzer, Handboek voor het redigeren van formulieren. Den Haag: SDU.

Jansen, C. & Steehouder, M. (Red.) (1987). Formulieren als communicatiemiddel. Symposium gehouden aan de Universiteit Twente op 27 maart 1987. Enschede: Universiteit Twente.

Jansen, C. & Woudstra, E. (Red.) (1987). Taalbeheersing in de markt. Themanummer Tijdschrift voor Taalbeheersing, 9 (1).

Jansen, C. & Steehouder, M. (Red.) (1984). Taalbeheersing in artikelen. Leiden: Martinus Nijhoff.