Promovendi (in Dutch)

Begeleiding promovendi: afgerond onderzoek

 • Andeweg, A - (samen met J. de Jong) over inleidingen van toespraken; promotie in 2004 aan de KU Nijmegen (andere promotor: H Hoeken), Titel dissertatie: De eerste minuten Attentum, benevolum en docilem parare in de inleiding van toespraken Meer informatie is hier te vinden
 • Arts, A - over referentiële uitdrukkingen in instructies; promotie in 2004 aan de Universiteit van Tilburg (andere promotoren: L Noordman en A Maes) Titel dissertatie: Overspecification in instructive texts
 • Donné, L. - over gesprekken in de gezondheidscommunicatie; promotie in 2018 aan de Rijksuniversiteit Groningen (andere promotor: J. Hoeks) Titel dissertatie: Convincing through conversation: Unraveling the role of interpersonal health communication in health campaign effectiveness
 • Davis, B. - over het fotoverhaal als communicatiemiddel; promotie aan de Universiteit Stellenbosch in 2017 (andere promotor: L. de Stadler). Titel dissertatie: “Spyt kom te laat”: The development and evaluation of a health-related fotonovela about methamphetamine (“tik”) use in South Africa
 • Enschot, R van - over verbale en visuele retoriek in advertenties; promotie in 2006 aan de Radboud Universiteit Nijmegen (andere promotor: H Hoeken; copromotor: M van Mulken) Titel dissertatie: Retoriek in reclame: Waardering voor schema's en tropen in tekst en beeld
 • Geboers, B. -over de rol van gezondheidsvaardigheden in het gezondheidsgedrag van ouderen; promotie in juni 2017 aan de Rijksuniversiteit Groningen (andere promotor M. Reijneveld; copromotor A. de Winter) Titel dissertatie: Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults 
 • Glasbeek, H - over effecten van opdrachten in leshandleidingen; promotie in 2001 aan de Universiteit Utrecht (andere promotor: P van den Hoven, copromotor: L Lentz) Titel dissertatie: "Ik doe wel wat hier staat, maar hij niet"  Een onderzoek naar vaardigheidsverwerving door gebruikers van leahandleidingen bij een computerprogramma’
 • Hendriks, B - over beleefdheidsverschijnselen in het Engels van taalleerders; promotie in 2002 aan de KU Nijmegen (andere promotor: C de Bot; copromotor: H Korzilius) Titel dissertatie: More on Dutch English … please? A study of request performance by Dutch native speakers, English native speakers and Dutch learners of English
 • Jong, J. de - (samen met A. Andeweg) over inleidingen van toespraken; promotie in 2004 aan de KU Nijmegen (andere promotor: H Hoeken), Titel dissertatie: De eerste minuten Attentum, benevolum en docilem parare in de inleiding van toespraken Meer informatie is hier te vinden
 • Koops van 't Jagt, R. - over narratieven in de gezondheidscommunicatie; promotie in 2018 aan de Rijksuniversiteit Groningen (andere promotoren: M. Reijneveld en J. Hoeks; copromotor: A. de Winter) Titel dissertatie: Show, don’t just tell: Photo stories to support people with limited health literacy
 • Li, M - over onderhandelingen tussen Chinezen en Nederlanders; promotie in 1999 aan de TU Eindhoven (copromotor: T Koole) Titel dissertatie: Chinese-Dutch Business Negotiations Insights from discourse
 • Lubinga, E. - over de effecten van cryptische gezondheidsboodschappen; promotie in 2015 aan de Universiteit van Tilburg (andere promotor: A. Maes) Titel dissertatie: Stop HIV/AIDS. Start talking? The effects of rhetorical figures in health messages on interpersonal discussions among South African adolescents
 • Ooms, J. - over fear appeals en narratieven; promotie in 2019 aan de Rijksuniversiteit Groningen (andere promotor: J. Hoeks) Titel dissertatie: 'Don't make my mistake': Narrative fear appeals in health communication
 • Saal, E - over slang en source similarity in voorlichtingsteksten over HIV/AIDS in Zuid-Afrika; promotie in 2009  (andere promotoren: P. Swanepoel en H. Hoeken) Titel dissertatie: The persuasive effect of teenager slang in printbased HIV messages

Begeleiding promovendi: dissertatie in voorbereiding

 • Schlatmann, F. - over voorlichtingsmateriaal voor urologie-patiënten (andere promotor: IJ. de Jong; copromotoren: M. van Balken en A. de Winter)
To send an email message: click here