CV (in Dutch)

Geboren in Tilburg op 15-08-1952; zoon van Jan Jansen en Joke Wolfs

Opleiding

 • 1958-1964: Lagere School St Antonius, Tilburg
 • 1964-1970: Gymnasium-beta, Paulus Lyceum, Tilburg
 • 1971-1976: Nederlandse Taal- en Letterkunde, Universiteit Utrecht; afstudeerspecialisaties Moderne Taalkunde en Taalbeheersing
 • 1989: promotie Universiteit Utrecht; titel proefschrift: Communicatieproblemen tussen overheid en burger (samen met MF Steehouder)

Aanstellingen

 • 1976-1989: Universitair docent, Universiteit Twente, Faculteit Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen
 • 1978-1986: Deeltijd-docent taalkunde en taalbeheersing, lerarenopleiding Nederlands (MO- A en MO-B), Deventer en Zwolle
 • 1989-1998: Universitair hoofddocent Communicatiekunde, Universiteit Utrecht, Faculteit der Letteren (vanaf 1993 in deeltijd)
 • 1993-1998: Hoogleraar Taal en Techniek, Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Technologie Management (deeltijd)
 • 1998-2011: Hoogleraar Bedrijfscommunicatie, Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Letteren
 • 2007-2011: Directeur Onderwijs en vice-decaan, Radboud Universiteit Nijmegen, Letterenfaculteit
 • 2011-2018: Hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
 • 2002-2018: Buitengewoon hoogleraar, Universiteit Stellenbosch (Zuid-Afrika)
 • 2018-nu: Emeritus hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen/ Research fellow aan de Universiteit Stellenbosch (Zuid-Afrika)
To send an email message: click here