Books

 • Steehouder, M., Jansen, C., Gulik, L. van, Mulder, J., Pool, E. van der, en Zeijl, W. (2016). Leren communiceren (7e Herz. dr). Noordhoff. Voor meer informatie over de nieuwe, 8e druk (Jansen, Douma, Karreman, & Ravesteijn (2021, te verschijnen), klik hier
 • Jansen, C. (Red.) (2019). VIOT 2018: Duurzame Taalbeheersing: Lezingen van de veertiende VIOT-conferentie gehouden op 17, 18 en 19 januari 2018 aan de Rijksuniversiteit Groningen / Tijdschrift voor Taalbeheersing 41(1). Amsterdam: AUP. Klik hier voor de bundel (open access).
 • Jansen, C., De Stadler, L., & Douma, A. (Eds.). (2019). Communicate as a professional. Amsterdam: AUP. (For more information, see www.communicate.amsterdam)
 • Jansen, C. (2012). Voorkomen is beter. Op weg naar effectievere teksten in de gezondheidscommunicatie. Oratie Rijksuniversiteit Groningen.
 • Jansen, C., Steehouder, M. & Gijsen, M. (Red.) (2006). Professioneel communiceren: Taal- en communicatiegids. Tweede, herziene druk. Groningen/Houten: Martinus Nijhoff.
 • Eemeren, F. van, Hoven, P. van den, Jansen, C. & Schellens, P.J. (Red.) (2002). Tussenstand; 25 jaar Tijdschrift voor Taalbeheersing. Assen: Van Gorcum.http://www.careljansen.nl/oratie2012.pdf
 • Westendorp, P., Jansen, C. & Punselie.R. (Eds.) (2000). Interface design and document design. Amsterdam/Atlanta: Rodopi.
 • Jansen, C. (1999). Zo werkt dat. Het ontwerp van instructieve teksten. Oratie KU Nijmegen 22-10-1999. Nijmegen: Nijmegen University Press. 
 • Steehouder, M., Jansen, C. & Woudstra, E. (Red.) (1998). Van Taaladvies tot tekstontwerp. Opstellen aangeboden aan Jan van der Staak bij zijn afscheid van de vakgroep Toegepaste Taalkunde van de Universiteit Twente. Enschede: Universiteit Twente.
 • Steehouder, M. & Jansen, C. (1997). Handleidingenwijzer; Gids voor het schrijven van computerhandleidingen. Den Haag: SDU.
 • Steehouder, M. & Jansen, C. (Eds.) (1996). Technical communication in the Netherlands. Special issue of Journal of technical writing and communication, 26(4).
 • Jansen, C.J.M. (1995). Rekenen met taal. Oratie Technische Universiteit Eindhoven. 
 • Steehouder, M., Jansen, C., Poort, P. van de & Verheijen, R. (Eds.) (1994). Quality of Technical Documentation. Utrecht Studies in Language and Communication, nr. 3. Amsterdam/Atlanta: Rodopi. 
 • Jansen, C. & Steehouder, M. (1989). Taalverkeersproblemen tussen overheid en burger. Den Haag: SDU. (diss.).
 • Jansen, C., Steehouder, M. e.a. (1989). Formulierenwijzer, Handboek voor het redigeren van formulieren. Den Haag: SDU.
 • Jansen, C. & Steehouder, M. (Red.) (1987). Formulieren als communicatiemiddel. Symposium gehouden aan de Universiteit Twente op 27 maart 1987. Enschede: Universiteit Twente.
 • Jansen, C. & Woudstra, E. (Red.) (1987). Taalbeheersing in de markt. Themanummer Tijdschrift voor Taalbeheersing, 9 (1).
 • Jansen, C. & Steehouder, M. (Red.) (1984). Taalbeheersing in artikelen. Leiden: Martinus Nijhoff. 
 • Steehouder, M. & Jansen, C. (Red.) (1981). Taalbeheersing 1981. Lezingen op het VIOT-taalbeheersingscongres op 8, 9 en 10 september 1981 aan de Technische Hogeschool Twente. Enschede: VIOT.
To send an email message: click here