Articles and presentations (Dutch)

 • Jansen, C. (2022). Lessen van de hedendaagse en de klassieke communicatiekunde. Tijdschrift voor Klachtrecht, 2022 (1), 10-15. Voor dit artikel, klik hier.
 • Jansen, C. (2021). Communicatie bij klachtbehandeling: Wat kunnen we nu nog leren van de klassieke retorica? Lezing voor de Vereniging voor Klachtrecht, 18 november 2021. Voor de video-opname, klik hier.
 • Jansen, C. (2021). Ode aan Alex Brenninkmeijer. Uitgesproken tijdens het Festival van het Bestuur, 11 februari 2021. Voor de tekst van deze lezing, klik hier. Voor de video-opname, klik hier.
 • Jansen, C. (2021). Uitdrukkingsvaardigheid van beginnende studenten en afstudeerders schiet tekort. Wat doet de minister? De Nieuwe Meso: Vakblad over onderwijs en meesterschap. E-magazine, februari 2021. Voor dit artikel, klik hier.
 • Jansen, C. (2020). Taal en toegankelijkheid: Over de consequenties van een nieuwe wet voor Nederlands in het hoger onderwijs. Internationale Neerlandistiek, 58(1), 1-4. Klik hier voor dit artikel.
 • Jansen, C. (2019). Dit is een begin, maar er moet veel meer gebeuren: Discussiebijdrage. In C. Terlouw, C. Kuiper, & E. van der Pool (Red.), Taal en communicatieve competentie in het hbo-onderwijs: Themanummer Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 37(2/3), 121-130. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2019). Massamediale gezondheidscommunicatie (deel 1): Drie soorten boodschappen. In W. Groeneweg (Red.). Digitaal Handboek Didactiek Nederlands (Levende Talen). (Open access). Voor de complete bijdrage in pdf-formaat, klik hier.
 • Jansen, C. (2019). Massamediale gezondheidscommunicatie (deel 2): Cryptische boodschappen. In W. Groeneweg (Red.). Digitaal Handboek Didactiek Nederlands (Levende Talen)(Open access)
 • Jansen, C. (2019). Massamediale gezondheidscommunicatie (deel 3): Angstaanjagende boodschappen. In W. Groeneweg (Red.). Digitaal Handboek Didactiek Nederlands (Levende Talen)(Open access)
 • Jansen, C. (2019). Massamediale gezondheidscommunicatie (deel 4): Narratieve boodschappen. In W. Groeneweg (Red.). Digitaal Handboek Didactiek Nederlands (Levende Talen)(Open access)
 • Jansen, C., Graaf, A. de, Hustinx, L., Ooms, J., Schreinemakers, M., & Zwiers, L. (2019). Beïnvloedt een meer of minder sympathieke protagonist de transportatie van de lezer? Twee nieuwe replicatiestudies. In K. van Krieken & J. Sanders (Red.), Narratieve Communicatie in Context: Themanummer Tijdschrift voor Taalbeheersing, 41(3), 515-546. Klik hier voor dit artikel (open access).
 • Ooms, J., Hoeks, J., & Jansen, C. (2019). De rol van gelijkenis bij narratieven. In Jansen, C. (Red.), VIOT 2018: Duurzame Taalbeheersing / Tijdschrift voor Taalbeheersing 41(1) (pp. 229-242). Amsterdam: AUP. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Wijk, H. van, & Jansen, C. (2019). Effecten van anti-rookboodschappen bij jongeren: Een conceptueel replicatieonderzoek. In Jansen, C. (Red.), VIOT 2018: Duurzame Taalbeheersing / Tijdschrift voor Taalbeheersing 41(1) (pp. 315-328). Amsterdam: AUP. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2018). Taalbeheersingsonderzoek in de komende jaren. Inleiding Perspectiefnummer Tijdschrift voor Taalbeheersing, 40(2), 167-179. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2018). Taalbeheersingsonderzoek in de komende jaren: Een reactie op de reacties van collega’s en een nieuw voorstel. Afsluitende bijdrage Perspectiefnummer Tijdschrift voor Taalbeheersing, 40(2), 257-265. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2018). Vanavond om kwart over zes ben ik vrij. Ontwikkelingen in de Taalbeheersing/Communicatiekunde. Afscheidscollege Rijksuniversiteit Groningen. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Holleman, B., Jansen, C., en Sanders, T. (red.). (2017). Begrijpelijke taal en effectieve communicatie II. Themanummer Tijdschrift voor Taalbeheersing, 39(2). Met een inleiding van Holleman, B., Jansen, C., en Sanders, T. (p. 121-126). Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Jansen, C., Nederhoff, S., en Ooms, J. (2017). Meegesleept in de wereld van het verhaal? Twee replicaties van een onderzoek naar de rol van de protagonist. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 39(1), 81-114. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2016). Taalbeheersing als nieuwe retorica: Op weg naar een herwaardering. Vaktaal, 21(1/2), 9. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Koops van ’t Jagt, R., Winter, A.F. de & Jansen, C.J.M. (2016). Fotostrips in plaats van folders: Ondersteuning van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde,  Augustus 2016 (2016;160:D294) Klik hier voor de samenvatting. 
 • Jansen, C. (2016). Taal- en communicatieonderwijs in beweging. Internationale Neerlandistiek, 54(2), 137-146. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Donné, L., Jansen, C., Huijbers, P. & Hoeks, J. (2016). ‘Mijn kinderen luisteren toch niet’: Een verkennend onderzoek omtrent praten over gezondheidsthema’s. In Van De Mieroop, D., Buysse, L., Coesemans, R., & Gillaerts, P. (Eds.). De macht van de taal: Taalbeheersingsonderzoek in Nederland en België, hst. 1, p. 11-25.  Leuven: Acco. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Kruiningen, J. van, Glopper, K. de, Jansen, C., en Kramer, F. (2016). Hoofdschudden over spelfouten of werken aan academische geletterdheid? Neerlandistiek: Online tijdschrift voor taal- en letterkundig onderzoek, 16 september 2016. Klik hier voor deze bijdrage.
 • Ooms, J., Hoeks, J. & Jansen, C. (2016). Fear appeals in narratieven. In Van De Mieroop, D., Buysse, L., Coesemans, R., & Gillaerts, P. (Eds.). De macht van de taal: Taalbeheersingsonderzoek in Nederland en België, hst. 11, p. 161-175.  Leuven: Acco. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Glopper, C. de, Kruiningen, J. van & Jansen, C. (red.). (2015). Academische geletterdheid van studenten in het hoger onderwijs. Themanummer Tijdschrift voor Taalbeheersing, 37(2). Met een inleiding van C. de Glopper, J. van Kruiningen & C. Jansen (p. 117-125). Klik hier voor het artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2015). Drie soorten boodschappen in de gezondheidscommunicatie; Wat weten we over determinanten van succes of falen? Internationale Neerlandistiek, 53(2), 89-111. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Duizer, E., Koops van ’t Jagt, R. & Jansen, C. (2014). Zoete verleiding: Een onderzoek naar de effecten van een fotoverhaal over diabetes bij laaggeletterden. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 36(3), 293-330. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat
 • Jansen, C. (2014). 'Afrikaans is nie so maklik nie'. Enkele misverstanden over het Afrikaans. Onze Taal, 83(9), 251. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2013). Een zoete verleiding. De fotoroman in de gezondheidscommunicatie. Tekstblad, 19(5/6), 6-11. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Spooren, W. & Jansen, C. (red.). (2013). De klas van Schellens. Themanummer Tijdschrift voor Taalbeheersing, 35(2). Met een inleiding van W. Spooren & C. Jansen (p. 103-104). Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Jansen, C., Hustinx, L. & Langeveld, W. (2013). Onbekend maakt onbevreesd? De invloed van voorkennis op de effecten van angstaanjagende boodschappen. In R. Boogaart & H. Jansen (eds.), Studies  in Taalbeheersing 4, Assen: Van Gorcum,  p. 171-180. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Jansen, C. & Boersma, N. (2013). Meten is weten? Over de waarde van de leesbaarheidsvoorspellingen van drie geautomatiseerde Nederlandse meetinstrumenten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 35(1), p. 47-62. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2013). De nieuwste kleren van de keizer. 'Teksten op B1-niveau' als leeg begrip. Onze Taal, 82(2), 56-57. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2011). Don’t be a fool, put a condom on your tool. Effecten van retorische figuren in HIV/AIDS voorlichtingsmateriaal in Zuid-Afrika. Internationale Neerlandistiek, 49(2), p. 103-116. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Jansen, C. & Sanders, T. (red.). (2011). Begrijpelijke taal. Themanummer Tijdschrift voor Taalbeheersing, 33(3). Met een inleiding van Sanders, T. & Jansen, C. (p. 201-207). Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2010). Signalering van J. Renkema (ed.) (2009). Discourse, of course. An overview of research in discourse studies. Amsterdam / Philadelphia: Benjamins. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 32 (2) (digitale editie). Klik hier voor de tekst (laatste onderdeel van de rubriek Signaleringen) in pdf-formaat.
 • Neijt, A., Schreuder, R. & Jansen, C. (2010). Van boekenbonnen en feeëverhale. De tussenklank e(n) in Nederlandse en Afrikaanse samenstellingen: vorm of betekenis? Nederlandse Taalkunde, 15 (2), p. 123-145. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2009). Schrijven met de stem. Besprekingsartikel van M. Leijten, Writing and speech recognition; Observing error correction strategies of professional writers. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 31 (1), 70-74. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2009). Vertaling van de Bijbel in gewone taal onwetenschappelijk. Nederlands Dagblad (Opinieplein), 16 februari 2009. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Jansen, C. & Mulder, J. (2009). Op weg naar begrijpelijker overheidsteksten? Politiek in afwachting van resultaten nieuw onderzoek. Tekstblad, 15 (5/6), 28-33. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C., Nistelrooij, M. van, Olislagers, K., Sambeek, M. van & Stadler, L. de (2009). Tegen zo’n leger kun je maar beter geen oorlog hoeven voeren. Effecten van het gebruik van metaforen in voorlichtingsteksten over HIV/AIDS in Zuid-Afrika. In W. Spooren, M. Onrust & J. Sanders (eds.), Studies in taalbeheersing 3. Assen: Van Gorcum, p. 175-185. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Janssen, I. & Jansen, C. (2009) Als er maar over je gepraat wordt; Effecten van raadselachtige billboards over HIV/AIDS in Zuid-Afrika. In W. Spooren, M. Onrust & J. Sanders (eds.), Studies in taalbeheersing 3, p. 187-196. Assen: Van Gorcum. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Jansen, C. & Lentz, L. (2008). Formulieren in Nederland. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 30 (3), 288-306. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Jansen, C. & Lentz, L. (2008). Hoe begrijpelijk is mijn tekst? De opkomst, neergang en terugkeer van de leesbaarheidsformules. Onze Taal, 77 (1), p. 4-7. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. & Sanders, T. (2008). Communiceren in begrijpelijke taal: jip-en-janneketaal helpt niet. Opiniestuk gepubliceerd op http://taalunieversum.org/ in het kader van het debat ‘Burger, Taal en Overheid’, georganiseerd door de Nederlandse Taalunie op 24 november 2008. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Onna, B. van & Jansen, C. (2008). Nederland talenland? Over de beheersing van Engels, Duits en Frans in Nederlandse organisaties. Levende Talen Tijdschrift, 9 (1), p. 18-26. Klik hier voor de tekst in pdf-formaat.
 • Jansen, C., Baal, J. van & Bouwmans, E. (2007). Angst in voorlichtingsteksten. Een replicatieonderzoek naar de effecten van afstemming van fear appeals over HIV/AIDS op de culturele oriëntatie van de lezers. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 29 (1). p. 1-19. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • De praktijk en de wetenschap van begrijpelijke taal. (2006). Verslag van een twistgesprek met Wessel Visser (BureauTaal), gerapporteerd door Anne Dohmen, Tekst[blad], 12 (4), p. 51-54. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Hertgers, S. & Jansen, C. (2006). ‘Wel vet, niet cool!’ De rol van consequentiebetrokkenheid bij de verwerking en het resultaat van fear appeal boodschappen in de obesitasvoorlichting. In B. Hendriks, H. Hoeken & P.J. Schellens (eds.), Studies in Taalbeheersing 2, p. 85-97. Assen: Van Gorcum. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2006). BureauTaal: Het echte verhaal. Onze Taal, 75 (10), p. 284-286 (na een reactie gevolgd door een naschrift in Onze Taal, 75 (12), p. 340). Klik hier voor de artikelen in pdf-formaat.
 • Onna, B. van & Jansen, C. (2006). ‘Nederland talenland? Over de beheersing van Engels, Duits, Frans en Nederlands in Nederlandse organisaties.’ In: B. Hendriks, H. Hoeken & P.J. Schellens (eds), Studies in Taalbeheersing 2. Assen: Van Gorcum, p. 237-249. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Onna, B. van & Jansen, C. (2006). Nederland talenland? Over de beheersing van Engels, Duits, Frans en Nederlands in Nederlandse organisaties. Interne publicatie. Klik hier voor dit rapport in pdf-formaat.
 • Pair, R. le, Jansen, C., Korzilius, H., Gerdingen, J. van, Graaf, S. de & Visser, R.  (2006). ‘Information Mapping: Effecten van tekstkenmerken en lezerskenmerken op prestaties en waardering’. In: B. Hendriks, H. Hoeken & P.J. Schellens (eds.), Studies in Taalbeheersing, 2. Assen: Van Gorcum, p. 250-262. Klik hier voor dit rapport in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2005). Brochures begrijpelijker maken of vertalen: een vals dilemma. Comma. Magazine voor overheidscommunicatie, 17 (10), p. 210. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2005). Kwaliteit overheidscommunicatie meetbaar gemaakt? Pretenties van BureauTaal tegen het licht gehouden. Tekst[blad], 11 (4), p. 9-11. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2005). Review of: R. Klaassen (2004). Voorlichtingskundig ontwerpen. De totstandkoming van Postbus 51-campagnes. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26, p. 257-260. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2005). Vertaalbeleid overheidsbrochures chaotisch. Comma. Magazine voor overheidscommunicatie, 17 (6), p. 16-17. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C., Berg, M. van de, Buurman, C. & Smits, M. (2005). Toevoegen van angstaanjagende foto's op tabaksverpakkingen: wat voor effecten zijn er te verwachten? Tijdschrift voor communicatiewetenschap 33 (4), p. 303-316. Klik hier voor het artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2004). Announcement of: Carstens, W.A.M (2003). Norme vir Afrikaans, en Carstens, W.A.M. (1997), Afrikaanse tekslinguistiek. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 26, p. 255-257. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2004). De Nederlandse wat?? In: Taalschrift, digitale uitgave van de Nederlandse Taalunie. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. & Hartmans, D. (2004). Help! Waar vind ik een oplossing voor dit softwareprobleem? Over voorkeuren van computergebruikers voor diverse vormen van gebruikersondersteuning. Tekst[blad], 10 (2), p. 42-46. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Arts, A., Maes, A., Noordman, L. & Jansen, C. (2003). De rol van overspecificatie in instructieve teksten. In: L. van Waes et al. (red.) Studies in taalbeheersing 1, p. 20-32.Assen: Van Gorcum. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Arts, A., Maes, A., Noordman, L., & Jansen, C. (2003). Het effect van de fysieke omgeving op de vorm van anaforen in instructies. Gramma/TTT, 9, p. 71-82. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • ‘Be wise - condomise’? AIDS-voorlichting in Zuid-Afrika stuit op diepgewortelde cultuurverschillen. (2003). Interview van Judith Mulder met Carel Jansen, Tekst[blad], 9 (2), p. 4-8. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2003). Review of: L. van Gemert-Pijnen (2003). Het totstandkomen en functioneren van infectiepreventieprotocollen. Een onderzoek naar communicatie gestuurd door wet- en regelgeving. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 25, p. 289-294. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat. 
 • Jansen, C. (2003). Review of: M. Gellevij (2002). Visuals in instruction. Functions of screen captures in software manuals. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 25, p. 102-105. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Onna, B. van & Jansen, C. (2003). Taalvaardigheden in sollicitatieoproepen. Levende Talen Tijdschrift, 4 (4), p. 18-27. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C., Korzilius, H., Pair, R. le & Roest, M. (2002). Een Information Mapping®-tekst getest; Worden de sterallures waargemaakt? Tijdschrift voor Taalbeheersing, 24, p. 1-13. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. & Steehouder, M. (2002). Formulieren als bron van taalverkeersproblemen. In F. van Eemeren, P. van den Hoven, C. Jansen & P.J. Schellens (red.), Tussenstand; 25 jaar Tijdschrift voor Taalbeheersing. Assen: Van Gorcum, p. 97-112. [Eerder verschenen in: Tijdschrift voor Taalbeheersing, 13 (1991), p. 30-45] Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Onna, B. van & Jansen, C. (2002). Talen in Nederlandse organisaties. Een enquête. In: C. van den Brandt & M. van Mulken (red.), Bedrijfscommunicatie II. Een bundel voor Dick Springorum bij gelegenheid van zijn afscheid, p. 175-187.  Nijmegen: Nijmegen University Press. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Houtkoop-Steenstra, H. & Jansen, C. (2001). Mondelinge interactie: Meeting point voor sociologen, taalwetenschappers en psychologen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 23, p. 175-176. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2001). Announcement of: R. Neutelings et al. (red.) (2000). Over de grenzen van de taalbeheersing. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 23, p. 163-164. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. & Balijon, S. (2001). Hoe worden handleidingen gebruikt en gewaardeerd? Tijdschrift voor Taalbeheersing, 23, p. 132-144. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Maes, A. & Jansen, C. (2001). Letteren, tekstontwerp en digitalisering. Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 8 (2), p. 213-235. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Arts, A., Maes, A., Noordman, L. & Jansen, C. (2000). Overgespecificeerde referentiële uitdrukkingen in instructies. In R. Neutelings, N. Ummelen & A. Maes (red.), Over de grenzen van de taalbeheersing. Bijdragen over taal, tekst en communicatie gepresenteerd op het VIOT-congres van december 1999 aan de Technische Universiteit Delft, p. 95-105. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Horen, F. van, Jansen, C., Noordman, L. & Maes, A. (2000). Ouderen en handleidingen: welke informatie kan gemist worden? In: R. Neutelings, N. Ummelen & A. Maes (red.), Over de grenzen van de taalbeheersing. Bijdragen over taal, tekst en communicatie gepresenteerd op het VIOT-congres van december 1999 aan de Technische Universiteit Delft, p. 217-228. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2000). Van klinkende munten en getapte flappen. Verborgen voorkeuren in een nieuw muntsysteem. Tekst[blad], 6 (3), p. 10-14. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (2000). Zo werkt dat. Het ontwerp van instructieve teksten. Verkorte versie oratie KU Nijmegen 22-10-1999. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 22, p. 150-159. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Janssen, D., Jansen, C. & Jansen, F. (2000). Professionele communicatie. In: A. Braet (red.), Taalbeheersing als communicatiewetenschap. Een overzicht van theorievorming, onderzoek en toepassingen. Bussum: Coutinho, p. 210-229. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (1999). Review of: M. de Jong (1998). Reader feedback in text design. Validity of the plus-minus method for the pretesting of public information brochures. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 21, p. 157-161. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. & Mulder, J. (1998). Blokletters of schuinschrift op formulieren? Zin en onzin van handschriftinstructies. In: M. Steehouder, C. Jansen & E. Woudstra (red.). Van taaladvies tot tekstontwerp. Opstellen aangeboden aan Jan van der Staak bij zijn afscheid van de vakgroep Toegepaste Taalkunde van de Universiteit Twente. Enschede: Universiteit Twente, p. 61-68. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (1996). Digi-taal: schrijfadviezen op de computer. In: T. Sanders & P. Smulders (red.). Schrijfwijsheden. Visies op taal en taaladvies. Den Haag: SDU, p. 83-90. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat
 • Jansen, C. (1996). Review of: A.W. Lazonder (1994). Minimalist computer documentation. A study on constructive and corrective skills development. 18, p. 167-173. Bussum: Coutinho, p. 210-229. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (1996). Techniek en maatschappij aan de TU Eindhoven. In: W.A. van Niekerk et al. (red.), Multi- en interdisciplinair onderzoek. Verslag van een workshop gehouden op 31 mei 1996 te Wassenaar, georganiseerd door de Commissie van Overleg Sectorraden. Den Haag: COS, p. 73-77. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. & Lentz, L. (1995). Een bezoek aan het jaarlijkse congres van de Society for Technical Communication. Tekst[blad], 1, blz. 38-41. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. & Pollmann, M. (1995). Ronde getallen. Panama-Post: Tijdschrift voor nascholing en onderzoek van het rekenonderwijs, 14, p. 31-35. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Pollmann, T. & Jansen, C. (1995). Hoe precies zijn onze schattingsregels? Onze taal, 62, p. 34-36. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Waes, L. van, Jansen, C. & Steehouder, M. (1995). Schrijfhulp per computer: de Taaladviesdatabank. Tekst[blad], 1 (1), p. 14-24. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Steehouder, M., Geest, Th. van der, Jansen, C. & Waes, L. van (1994). Automatische tekstcontrole: waardevolle hulp voor schrijvers? Communicatief, 7 (3), p. 2-8. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (1993). Miscommunicatie tussen overheid en burger. In: K. van Rees & L. Verhoeven (red.), De geletterde samenleving. Delft, p. 59-78. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. & Loo, M. van der (1993). ALEXIS: Ervaringen met software voor schrijfdocenten. Tijdschrift voor taalbeheersing, 15, p. 82-92. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Steehouder, M. & Jansen, C. (1993). Computerhandleidingen. Voorrang aan de gebruiker. Van Dale Taalbrief, 2 (4), p. 4.  Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Bergen, P. Scheifes, J. & Jansen, C. (1992). Beeldschermformulieren of papieren formulieren? Een onderzoek naar het verschil in invulgedrag. Communicatief, 5 (3), p. 2-6. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jong, M.L. de & Jansen, C. (1992). Videotex gebruikersinterfaces. Intuitie speelt belangrijke rol bij het ontwerp. Communicatief, 5 (5), p. 14-18. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (1992). Formulieren: moet het echt zo ingewikkeld? Van Dale Taalbrief 5, p. 4. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C., Klatter, S. & Vet, D. de (1991). Formulierenonderzoek bij de Informatiseringsbank. Communicatief, 4 (3), p. 189-204. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. & Steehouder, M. (1991). Formulieren als bron van taalverkeersproblemen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 13 (1), p. 30-45. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (1990). Papier of beeldscherm. Hoe gaan formulierinvullers te werk? In: I. Broersma, R. 't Hart & A. Verschoor (red.), Informatielogistiek. Formulieren in bedrijf. Voordrachten gehouden tijdens een symposium aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam op 22 mei 1990. Den Haag: SDU, p. 53-63. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. & Janssen, D. (1990). Taakgerichte schrijfadviezen. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 12, p. 244-254. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. & Steehouder, M. (1989). Overheidsformulieren aangepakt. Resultaten van een onderzoek naar verbeteringsmogelijkheden. Communicatief, 2, p. 152-162. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C., Steehouder, M. & Mulder, J. (1989). Formulierenredactie. Verkorte versie van de Formulierenwijzer. Publicatie in opdracht van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Klik hier voor deze publicatie in pdf-formaat. 
 • Steehouder, M. & Jansen, C. (1989). Raadpleeg eerst de toelichting. Maar hoe krijg je de invuller zo ver? Communicatief, 2, p. 130-139. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (1988). Review of: G. Verhoeven (1987). Kleintje Wolters' Spelling. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 10, p. 78-80. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (1988). Kwaliteitscontrole bij enkele overheidsformulieren. In: F.H. van Eemeren & R. Grootendorst (red.). Taalbeheersing in ontwikkeling. Lezingen van het VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 16, 17 en 18 december 1987 aan de Universiteit van Amsterdam. Dordrecht: Foris, p. 255-264. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Spijker, H. van, Jansen, C. & Pol, L. van de (1988). Voorlichting per computer: een praktijkverslag. Communicatief, 1, p. 89-97. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Geest, T. van der, Jansen, C. & Looijmans, P. (1987). Schrijven en computers: de stand van zaken. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 9, p. 113-133. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (1987). Lezersproblemen bij instructieve voorlichting. In: W.K.B. Koning (red.). Taalbeheersing in theorie en praktijk. Lezingen van het VIOT-taalbeheersingscongres gehouden op 28, 29 en 30 augustus aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. Dordrecht: Foris, p. 504-512. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (1987). Over de grenzen van een betamelijke recensie. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 9, p. 207-209. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (1987). Pretesten van formulieren. Een onderschatte fase in het ontwerpproces. In: C. Jansen & M. Steehouder (red.), Formulieren als communicatiemiddel. Symposium gehouden aan de Universiteit Twente op 27 maart 1987. Enschede: Universiteit Twente, p. 43-54. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Steehouder, M. & Jansen, C. (1987). Hulp aan schrijvers van instructieve voorlichtingsteksen. Spektator, 16, p. 327-339. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (1986). Review of: G. Verhoeven (1985). De strategieën van de speller. Een analyse van het spellingvraagstuk. Diss. Utrecht. De Nieuwe Taalgids, 79, p. 551-556. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. & Steehouder, M. (1986). Van regeling naar voorlichtingstekst. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 8, p. 127-147. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (1985). Review of: P.J. van den Hoven (1984). Het formuleren van een formele kritiek op een betogende tekst. Een uitgewerkt voorbeeld van een procedureconstructie. Diss. Utrecht. De Nieuwe Taalgids, 78, p. 544-549. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. & Paus, H. (1985). Vrijheid blijheid? Hoe betrouwbaar is de beoordeling van het onderdeel tekstopgave in het P.A.-examen? Interne publicatie P.A. Hoogveld (Hengelo). Klik hier voor deze publicatie in pdf-formaat. 
 • Steehouder, M. & C. Jansen (1984). Formulieren invullen? Mij niet gezien. / Daar draai ik mijn hand niet voor om. Interne publicatie Vakgroep Toegepaste Taalkunde, Enschede: TH Twente. Klik hier voor deze publicatie in pdf-formaat.
 • Steehouder, M. & C. Jansen (1984). Technologisch taalbeheersingsonderzoek. Gramma, 8, p. 1-22. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (1984). Wort er steeds meer fout gesgrefen? Lezing gehouden op de open dag van de TH Twente,  22 september 1984. Interne publicatie Vakgroep Toegepaste Taalkunde, Enschede: TH Twente. Klik hier voor deze publicatie in pdf-formaat.
 • Steehouder, M. & C. Jansen (1983). Problemen bij het gebruik van overheidsfolders: een eerste inventarisatie met behulp van hardopdenkprotocollen. Toegepaste taalwetenschap in artikelen, 16A, p. 83-113. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat. 
 • Steehouder, M. & C. Jansen (1982). De effectiviteit van voorlichtingsteksten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 4, p. 293-313. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Werkgroep Begrijpelijkheidsonderzoek van de Stichting Onderzoek Massacommunicatie (1982). Leesbaarheidsformules. Tijdschrift voor Massacommunicatie, 10, p. 115-123. [De werkgroep bestond uit: H. de Bock, G. Debeuckeleare, L. Deggeler, P. van Hauwermeiren, C. Jansen, W. van der Noort, L. Prick, J. Renkema (vz.), T. Rennen en C. van Woerkum]  Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. & Steehouder, M. (1981). Een taalverkeersprobleem: de voorlichting over Individuele Huursubsidie. In: M. Steehouder, M. & C. Jansen (red.), Taalbeheersing 1981. Lezingen op het VIOT-taalbeheersingscongres op 8, 9 en 10 september 1981 aan de Technische Hogeschool Twente. Enschede: VIOT, p. 7-19. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (1981). De beoordeling van gericht schrijven-produkten. Interne publicatie Vakgroep Toegepaste Taalkunde, Enschede: TH Twente. Klik hier voor deze publicatie in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (1981). Een beoordelingsvoorstel beoordeeld. Levende Talen, p. 1004-1007. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat. 
 • Jansen, C. & Woudstra, E. (1981). Tien jaar discussie over taalbeheersing. De Nieuwe Taalgids, 74, p. 409-419. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Steehouder, M. & Jansen, C. (1981). Problemen rond overheidspublikaties. Onze Taal, 50 (12), p. 136-137. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. (1980). Oordelen over teksten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 2 (4), p. 323-343. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. & Woudstra, E.T. (1979). Theorie en praktijk van het Nederlandse leesbaarheidsonderzoek. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 1 (1), p. 43-60. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C. & Woudstra, E.T. (1978). De cloze procedure, een bruikbare maat voor schriftelijke taalvaardigheid? Tijdschrift voor Onderwijsresearch 3, p. 87-89. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
 • Jansen, C.J.M., Woudstra, E.T & Steehouder, M.F. (1978). Toetsing van schrijfonderwijs. In: Taalbeheersing 1978. Verslagen van een symposium gehouden op 13 april 1978 aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. Enschede: VIOT in samenwerking met de vakgroep Toegepaste Taalkunde van de TH Twente. Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.
To send an email message: click here