Forthcoming

  • Jansen, C. (geaccepteerd). Dit is een begin, maar er moet veel meer gebeuren: Discussiebijdrage. In C. Terlouw, C. Kuiper, & E. van der Pool (Red.), Taal en communicatieve competentie in het hbo-onderwijs: Themanummer Tijdschrift voor Hoger Onderwijs.
  • Jansen, C., Graaf, A. de, Hustinx, L., Ooms, J., Schreinemakers, M., & Zwiers, L. (geaccepteerd). Beïnvloedt een meer of minder sympathieke protagonist de transportatie van de lezer? Twee nieuwe replicatiestudiesIn K. van Krieken & J. Sanders (Red.), Narratieve Communicatie in Context: Themanummer Tijdschrift voor Taalbeheersing.
To send an email message: click here