Forthcoming

  • Jansen, C. (geaccepteerd). Dit is een begin, maar er moet veel meer gebeuren (Discussiebijdrage). In C. Terlouw, C. Kuiper, & E. van der Pool (Red.), Taal en communicatieve competentie in het hbo-onderwijs: Themanummer Tijdschrift voor Hoger Onderwijs.
  • Jansen, C., Graaf, A. de, Hustinx, L., Ooms, J., Schreinemakers, M., & Zwiers, L. (tweede versie ingediend). Beïnvloedt een meer of minder sympathieke protagonist de transportatie van de lezer? Twee nieuwe replicatiestudies.
  • Koops van 't Jagt, R., Tan, S. L., Hoeks, J., Spoorenberg, S., Winter, A. de, Paech, J., Lippke, S., and Jansen, C. (submitted). Using photo stories to support doctor-patient communication: Evaluating a communicative health literacy intervention for older adults.
To send an email message: click here